Grøn omstilling

Rørrenoverings Projekt 2019

Tørring Kraftvarmeværk starter igen op på rørrenoverings projektet, begrundelsen for at starte dette projekt var at:

  • Sikre en stabil varmeforsyning også i fremtiden.
  • Minimere pludselige rørskader med u-planlagte lukninger af varme forsyning til følge.
  • Der sker en planlagt løbende udskiftning af ledningsnettet for at undgå store uforudsete udgifter.
  • Minimere varmetabet, hvilket vil medføre en mere effektiv drift.

I 2019 har vi valgt at fokusere på Engvej, Postvej, Alstedvej og Solvej.

Der vil forekomme afbrydelser af varmeforsyningen og gener i form af opgravninger når vi starter op i foråret. Vi vil bestræbe os på, at generne blive så få som mulige, og at afbrydelser bliver så korte som mulige.

Med hensyn til stikledninger hos de enkelte husstande vil varmeværket sammen med entreprenøren kontakte de berørte direkte.

Det skal dog nævnes, at reetablering vil ske efter de tekniske bestemmelser paragraf 2.5.

2.5. Retablering efter fjernvarmearbejde, efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses og reparationsarbejder foretager varmeværkets entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning.

Med venlig hilsen
Claus Kimer Rasmussen

12/12

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme