TØRRING KRAFTVARMEVÆRK

FORBRUGERNES EGET VARMEVÆRK

Aktuelt lige nu

Ordinær generalforsamling 2019

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg Mads Damgaard (modtager genvalg).
  • På valg Anders N Pedersen (modtager genvalg).
  • På valg Anette Lak Rasmussen (modtager genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest søndag den 17. marts 2019
Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag kan afhentes på værket fra fredag d. 22. marts 2019.
Af hensyn til bespisning vil det være rart med en tilkendegivelse om deltagelse. Dette kan ske til værket via mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonisk på 75 80 19 55.

Bestyrelsen

Rørrenoverings Projekt 2019

Tørring Kraftvarmeværk starter igen op på rørrenoverings projektet, begrundelsen for at starte dette projekt var at:

 • Sikre en stabil varmeforsyning også i fremtiden.
 • Minimere pludselige rørskader med u-planlagte lukninger af varme forsyning til følge.
 • Der sker en planlagt løbene udskiftning af ledningsnettet for at undgå store uforudsete udgifter.
 • Minimere varmetabet hvilket vil medføre en mere effektiv drift.

fjernarmebaandI 2019 har vi valgt at fokusere på Engvej, Postvej, Alstedvej og Solvej.

Der vil forekomme afbrydelser af varmeforsyningen og gener i form af opgravninger når vi starter op i foråret. Vi vil bestræbe os på at generne blive så få som mulige og at afbrydelser bliver så korte som mulige.

Med hensyn til stikledninger hos de enkelte husstande vil varmeværket sammen med entreprenøren kontakte de berørte direkte.

Det skal dog nævnes reetablering vil ske efter de tekniske bestemmelser paragraf 2.5.

2.5. Retablering efter fjernvarmearbejde, efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses og reparationsarbejder foretager VÆRKETS entreprenør en til muring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning.

Med venlig hilsen
Claus Kimer Rasmussen - Driftsleder

Seneste nyt


Vi samarbejder med

Drift status

Fjernvarme Info

Prisen, tilskud, hvordan, hvorfor. Få alle svar her

SMS service

Hvis du ønsker at modtage drift status for dit område via SMS så

Info om måler

Sharky 775 Varmemåler

Når du holder øje med dit varmeforbrug, skal du bruge flere visninger på din måler. Her kan du se, hvordan det typisk ser ud på måleren. Når du trykker i kort tid på målerens knap, skifter den visning.

Claus Kimer Rasmussen

Direktør

Søren Fejrskov Hansen

Driftsassistent

Maria Hein Venø

Kontorassistent

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237