TØRRING KRAFTVARMEVÆRK

FORBRUGERNES EGET VARMEVÆRK

Aktuelt lige nu

Generalforsamling 2020

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling onsdag den 9. september 2020

På grund af corona kunne vi ikke afholde den planlagte generalforsamling. Nu er der åbnet op i en grad, så vi har mulighed for at afholde denne.   
Vi mødes i Gudenåcenteret, kirkevej 10, Tørring kl. 19.30.  Det bliver uden fælles spisning i år og for at sikre at vi kan overholde de aktuelle corona-retningslinjer, beder vi desuden om tilmelding til generalforsamlingen.

Tilmeldingen kan gøres telefonisk 75 80 19 55 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg Søren Therkildsen (modtager genvalg).
  På valg Michael Brejner (modtager genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (modtager genvalg).
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest mandag den 30. august 2020 kl. 08.00
Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag kan afhentes på værket fra fredag d. 4. september 2020.

Mvh Bestyrelsen

Årsopgørelser 2019

Årsopgørelserne for 2019 ligger nu klar.

I kan finde dem sammen med jeres betalingsserviceopkrævning i netbank eller på www.eForsyning.dk .

Hvis I ikke er tilmeldt betalingsservice, vil I modtage den med posten sammen med jeres acontoopkrævning.

Seneste nyt


Vi samarbejder med

Drift status

Fjernvarme Info

Prisen, tilskud, hvordan, hvorfor. Få alle svar her

SMS service

Hvis du ønsker at modtage drift status for dit område via SMS så

Info om måler

Sharky 775 Varmemåler

Når du holder øje med dit varmeforbrug, skal du bruge flere visninger på din måler. Her kan du se, hvordan det typisk ser ud på måleren. Når du trykker i kort tid på målerens knap, skifter den visning.

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237