TØRRING KRAFTVARMEVÆRK

PÅ VEJ MED MERE GRØN ENERGI.

Aktuelt lige nu

Generalforsamling 2018

Indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 21. november 2018 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
  Omlægning af regnskabsår
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Søren Therkildsen (modtager genvalg).
  Michael Brejner (modtager genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest mandag den 12. november 2018 kl. 08.00.
Regnskab, Årsrapport samt forslag til vedtægtsændringer kan afhentes på værket fra fredag d. 16. nov.2018.
Af hensyn til bespisning vil det er være rart med en tilkendegivelse om deltagelse til værket.
Dette kan ske via mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonisk på 75 80 19 55

Bestyrelsen

Varmeprisen tager kæmpe hop

Fjernvarmeforbrugerne i  Tørring skal gribe dybere i lommen forud for den kommende fyringssæson.

Fra 1. september indfører Tørring Kraftvarmeværk en prisstigning på i gennemsnit 5500 kr. om året per forbruger. Det skyldes, at værket fra næste år mister 5,5 Mill. kr. i tilskud fra staten. det såkaldte grundbeløb et fast årligt tilskud, som kraftvarmeværkerne har fået for at sikre Danmarks elforsyning. Men allerede 2004 besluttede Folketinget, at grundbeløbet falder bort fra 2019, så derfor investerede kraftvarmeværket i 2015 blandt andet i et solvarmeanlæg.

Læs mere…

Rørrenoverings Projekt 2018

fjernarmebaand Tørring Kraftvarmeværk starter igen op på rørrenoverings projektet, begrundelsen for at starte dette projekt var at:

 • Sikre en stabil varmeforsyning også i fremtiden.
 • Minimere pludselige rørskader med u-planlagte lukninger af varme forsyning til følge.
 • Der sker en planlagt løbene udskiftning af ledningsnettet for at undgå store uforudsete udgifter.
 • Minimere varmetabet hvilket vil medføre en mere effektiv drift.

Læs mere…

Nu bliver måleraflæsning meget nemmere

bobbel holdoeje groenHerbertFra oktober 2017 til marts 2018 installerer Tørring Kraftvarmeværk nye målere med fjernaflæsning og lægekageovervågning i hele Tørring.

Den praktiske del

Ved udskiftningen af målerne bliver byen delt op i to – Alke VVS tager sig af den ene del, og Tørring VVS tager sig af den anden del. Du vil modtage et bekræftelseskort fra et af de to vvs-firmaer med dato og tidspunkt for, hvornår din måler bliver skiftet. Skulle du ikke være hjemme på det tidspunkt, kan du evt. træffe en anden aftale med det pågældende vvs-firma.
Sørg for der er let adgang til måleren, således montøren har plads til at udskifte den gamle måler med en ny model.

Læs mere…

Top 3 nyheder


Vi samarbejder med

Drift status

Fjernvarme Info

Prisen, tilskud, hvordan, hvorfor. Få alle svar her

SMS service

Hvis du ønsker at modtage drift status for dit område via SMS så

Tilmeld dig


Info om måler

Sharky 775 Varmemåler

Når du holder øje med dit varmeforbrug, skal du bruge flere visninger på din måler. Her kan du se, hvordan det typisk ser ud på måleren. Når du trykker i kort tid på målerens knap, skifter den visning.

Claus Kimer Rasmussen

Driftleder

Søren Fejrskov Hansen

Driftsassistent

Camilla Conradsen Skov

Kontorassistent

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237