TØRRING KRAFTVARMEVÆRK

FORBRUGERNES EGET VARMEVÆRK

Aktuelt lige nu

Kontoret er bemandet igen

Da der er ændret i retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne i forbindelse med
coronavirussen, er vi alle mødt ind på arbejde igen så kontoret er åben igen. Vi vil selvfølgelig stadig
overholde de gældende anbefalinger i forbindelse med kunde henvendelser der ikke kan klares via telefon
eller mail.

Vi er selvfølgelig glade og stolte over at værket har kunne opretholde forsyningssikkerheden og kontakten
til vores forbrugere og leverandører i den tid de har arbejdet hjemme fra.

Den ordinære generalforsamling er stadig udsat.
Bestyrelsen vil melde en ny dato ud når forsamlingsforbuddet tillader dette og det menes at være
forsvarligt at afholde den ordinære generalforsamling.
Som tidligere skrevet vil indkaldelsen ske i overensstemmelse med de frister vedtægterne beskriver.
Tak for jeres forståelse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling er udsat

Grundet situationen med CORONA virus i Danmark har vi besluttet at aflyse vores udskudte ordinære generalforsamling.
Der vil komme en ny indkaldelse når forbuddet i mod forsamlinger er ophævet og vi mener det er forsvarligt at afholde generalforsamlingen.

Indkaldelsen vil ske i overensstemmelse med de frister vedtægterne beskriver angående dette.

Bestyrelsen

Årsopgørelser 2019

Årsopgørelserne for 2019 ligger nu klar.

I kan finde dem sammen med jeres betalingsserviceopkrævning i netbank eller på www.eForsyning.dk .

Hvis I ikke er tilmeldt betalingsservice, vil I modtage den med posten sammen med jeres acontoopkrævning.

Seneste nyt


Vi samarbejder med

Drift status

Fjernvarme Info

Prisen, tilskud, hvordan, hvorfor. Få alle svar her

SMS service

Hvis du ønsker at modtage drift status for dit område via SMS så

Info om måler

Sharky 775 Varmemåler

Når du holder øje med dit varmeforbrug, skal du bruge flere visninger på din måler. Her kan du se, hvordan det typisk ser ud på måleren. Når du trykker i kort tid på målerens knap, skifter den visning.

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237