TØRRING KRAFTVARMEVÆRK

FORBRUGERNES EGET VARMEVÆRK

Aktuelt lige nu

Årsopgørelser 2019

Årsopgørelserne for 2019 ligger nu klar.

I kan finde dem sammen med jeres betalingsserviceopkrævning i netbank eller på www.eForsyning.dk .

Hvis I ikke er tilmeldt betalingsservice, vil I modtage den med posten sammen med jeres acontoopkrævning.

Rørrenoverings Projekt 2019

Tørring Kraftvarmeværk starter igen op på rørrenoverings projektet, begrundelsen for at starte dette projekt var at:

  • Sikre en stabil varmeforsyning også i fremtiden.
  • Minimere pludselige rørskader med u-planlagte lukninger af varme forsyning til følge.
  • Der sker en planlagt løbene udskiftning af ledningsnettet for at undgå store uforudsete udgifter.
  • Minimere varmetabet hvilket vil medføre en mere effektiv drift.

fjernarmebaandI 2019 har vi valgt at fokusere på Engvej, Postvej, Alstedvej og Solvej.

Der vil forekomme afbrydelser af varmeforsyningen og gener i form af opgravninger når vi starter op i foråret. Vi vil bestræbe os på at generne blive så få som mulige og at afbrydelser bliver så korte som mulige.

Med hensyn til stikledninger hos de enkelte husstande vil varmeværket sammen med entreprenøren kontakte de berørte direkte.

Det skal dog nævnes reetablering vil ske efter de tekniske bestemmelser paragraf 2.5.

2.5. Retablering efter fjernvarmearbejde, efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses og reparationsarbejder foretager VÆRKETS entreprenør en til muring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning.

Med venlig hilsen
Claus Kimer Rasmussen - Driftsleder

Seneste nyt


Vi samarbejder med

Drift status

Fjernvarme Info

Prisen, tilskud, hvordan, hvorfor. Få alle svar her

SMS service

Hvis du ønsker at modtage drift status for dit område via SMS så

Info om måler

Sharky 775 Varmemåler

Når du holder øje med dit varmeforbrug, skal du bruge flere visninger på din måler. Her kan du se, hvordan det typisk ser ud på måleren. Når du trykker i kort tid på målerens knap, skifter den visning.

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237