God energi og drivkraft er noget, vi deler

Tørring Kraftvarmeværk er et stærkt, lokalt fællesskab. Vi er gået sammen om at sikre, at borgere i boliger og andre lokale bygninger får varme. Nemt, bekvemt og uden mærkbare afbrydelser. Ganske enkelt.

Som fællesskab ejer vi tilsammen Tørring Kraftvarmeværk. Vi er borgere, som er gået sammen i et delefælleskab omkring drivkraft og god energi. Det er et demokratisk fællesskab, hvor alle er med ligeværdigt, og overskuddet deles i fællesskabet. Alle har derfor indflydelse på beslutninger for værkets udvikling. 

Vores visioner
Vi har nogle visioner, som gælder for værket i dag og er med, når vi rækker ud i fremtiden. De lyder sådan:

  • Brugerne skal altid, og uden mærkbare afbrydelser, forsynes med varme 
  • Prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m2 i Tørring skal være laveste i Hedensted Kommune
  • Flertallet af forbrugerne forstår bestyrelsens beslutninger om den faste afgift 
  • Tørring Kraftvarmeværk leverer til enhver tid varme til mere end 90% af alle husstande i Tørring 
  • Tørring Kraftvarmeværk har i 2030 reduceret CO2-udslippet med 80%, og værket er CO2-neutralt i 2050 

Fundament for fremtiden
Så vi er et fællesskab, der forener det nemme, bekvemme og billige med den gode samvittighed. Vi kigger ud i fremtiden, som vi alle har et ansvar for. Og vi er allerede godt i gang med de gode initiativer. Vi har investeret i en fælles varmepumpe, solvarme og sender også overskud fra værkets el-produktion videre til værkets fjernvarmeanlæg. Det er cirkulært og understøtter, at god energi og drivkraft er noget, vi deler. 

Vi er allerede mange – og jo flere vi bliver, jo billigere bliver varmen. 

Du er mere end velkommen i fællesskabet.

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme