Viden

Priser

Oversigt over tilslutningsbidrag, stikledningsbidrag til nye forbrugere. Og faste bidrag, forbrugsbidrag og gebyrer til nuværende forbrugere.

Fjernvarmedeklaration

Oversigt over brændselsfordeling, miljødeklaration og vedvarende energi.

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme