Praktisk information

Udsættelse af generalforsamling

Kraftvarmeværkets næste ordinære generalforsamling skal efter vedtægternes bestemmelser afholdes inden udgangen af april måned 2021.

Desværre ser vi os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen indtil forsamlingsforbuddet ikke længere forhindrer en normal generalforsamling med personligt fremmøde, debat og afstemninger.

Den ordinære generalforsamling er derfor udsat til den 22. september 2021.

Bestyrelsen ønsker, at alle i værkets forsyningsområde er godt informerede om forholdene omkring Tørring Kraftvarmeværk.

Derfor kan regnskabet for 2020 og bestyrelsen beretning læses her på vores hjemmeside.

4/12

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme