Praktisk information

Generalforsamling 2020

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling onsdag den 9. september 2020

På grund af corona kunne vi ikke afholde den planlagte generalforsamling. Nu er der åbnet op i en grad, så vi har mulighed for at afholde denne.   

Vi mødes i Gudenåcenteret, kirkevej 10, Tørring kl. 19.30.  Det bliver uden fælles spisning i år og for at sikre at vi kan overholde de aktuelle corona-retningslinjer, beder vi desuden om tilmelding til generalforsamlingen.

Tilmeldingen kan gøres telefonisk 75 80 19 55 eller på mail info@tkvv.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg Søren Therkildsen (modtager genvalg).
  På valg Michael Brejner (modtager genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (modtager genvalg).
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest mandag den 30. august 2020 kl. 08.00
Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag kan afhentes på værket fra fredag d. 4. september 2020.

Mvh Bestyrelsen

10/12

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme