Grøn omstilling

Fjernvarme er forudsætningen for grøn omstilling

Når en branche står over for så store skift, som fjernvarmebranchen gør lige nu, er det vigtigt at være på forkant med udviklingen. Særligt når ens produkt kan bære forandringen. Det kræver blot, at kunderne ved det.

I 2018 gennemførte Brønderslev Fjernvarme en omlægning fra 90 % fossil energi til 90 % grøn energi, men hvor mange af de 1,7 millioner danske husstande, der har fjernvarme, hørte den historie?

I januar bortfaldt det tilskud en række fjernevarmeværker har fået til vedligeholdelse af udstyr, og nu er ophævelsen af tilslutningspligten et nært forestående. Udover en omlægning af værkernes økonomiske struktur kalder forandringerne på en nytænkning inden for markedsføringen. Reagerer man ikke på en omvæltning af denne kaliber, risikerer man at blive overhalet indenom.

Fjernvarmens image

Fjernvarmeværker fra hele landet, har han vendt spørgsmålet “hvordan forbliver vi attraktive for vores kunder?”

Fortællingen om fjernvarme passer lige ind i vores samtid. Den gode historie om bæredygtighed matcher efterspørgslen fra danskerne – men det kræver, at vi får netop den historie fortalt til dem, der betyder noget: Kunderne. Andelshaverne. Forbrugerne. Kært barn har mange navne.

Forbrugernes ønsker for øje

El har i en lang årrække haft succes med at markedsføre sig som en grøn energiform. Den grønne omstilling er vigtig for et stigende antal af danskere – og den verden vi giver videre til de næste generationer. Vores sociale bevidsthed øges – og for rigtig mange er miljøet i fokus. Det er vigtigt at have i mente, når fjernvarmebranchen skal have fokus på at stille nye spørgsmål. Skiftet fra “monopol” til markedsvilkår tvinger faget til at møde kunden et andet sted, og spørgsmålet “Hvad kan vi tilbyde kunden?” er ikke længere tilstrækkeligt. Fremover kommer det i højere grad til at handle om det konkurrencedygtige spørgsmål: “Hvad vil kunden have?”

Vi ved godt, at fjernvarmen er grøn. 60 % grøn endda – men er det kommunikeret godt nok? Ved kunderne, at fjernvarmebranchen arbejder benhårdt på at blive 100 % grøn i 2030?

Det er et stærkt salgsparameter.

Fjernvarmen er ikke kun grøn. Den er en afgørende brik for, at den grønne omstilling på energiområdet i Danmark kan lykkes

Helt grøn – altid

El mangler nu en gang stadig den fornødne teknik til at lagre overskudsenergien, så den kan benyttes, når der hverken er skub i solceller eller vindmøller.

Her har fjernvarmen et særligt potentiale. Målsætningen om at være 100 % grøn om 11 år er realistisk. Der bliver forsket i GigaStorage, der vil gøre det muligt at skabe forsyningssikkerhed, selv med sol og vind som energikilder. Overskudsvarmen fra tidspunkter med høj sol eller kraftig vind vil blive opbevaret i termiske lagre, der kan udnyttes, når sol og vind er i underskud.

11/12

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme