Grøn omstilling

Beretning for regnskabsåret 2019/2020

2019 har været et rigtigt godt år for fjernvarmen i Tørring. Alt det, som bestyrelsen har indflydelse på – er gået godt. Og alt det, som Bestyrelsen ikke har indflydelse – er også gået godt. Kan man forlange mere? Lad mig starte med det, som Bestyrelsen har indflydelse på.

Værkets medarbejdere har været motiverede og dygtige.

Kedlerne har virket. Maskinerne har kørt. Pumperne har pumpet – og rørene har været tætte.

Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at vi hele året været en sikker leverandør af varme. Det er fordi, vi hele tiden holder tingene vedlige. Og om det, som Bestyrelsen ikke har indflydelse på. Gasprisen har været lav. El-prisen har været fordelagtigt. Solen har skinnet og vejret har sat varmerekord. Alt sammen noget som vi og vores forbrugerne kan være glade for.

På grund af det gode regnskab, er der tilbagebetalt ca. 1 million kroner til forbrugerne — det må de da være glade for.
Revisor Ole Madsen, vil som sædvanligt gennemgå regnskabet senere. Der er mere at glæde sig over. Både varmeprisen og den faste afgift er sat ned.

I varmebranchen arbejder man med et begreb, der hedder et standardhus. Det er et hus på 130 m2 – og med et forbrug på 18,1 MWh.Et standardhus – er ikke noget, som vi har fundet på, men det er den måde, man i Danmark sammenligner varmepriser på.

I Tørring koster det i år 15.265 kroner at varme et standardhus op. Det er 300 kroner billigere end i 2014. Altså 300 kroner billigere end for seks år siden. Tro ikke, at det bare er det rene held – og en tilfældig varm sommer, der har givet en lav pris. Det jeg siger nu – kommer til at lyde som noget pral. Men jeg siger det alligevel.

Det starter med, at Bestyrelsen i 2014 blev informeret om, at det årlige tilskud på 5 millioner kroner ville falde væk.
Siden har Bestyrelsen målrettet arbejdet på, at bringe prisen for opvarmning af et standardhus ned. Og det er lykkedes, og det er ikke tilfældigt.

Det har medført investeringer på 25 mio. kr. i udstyr, anlæg, solfangere og tanke. Investeringerne har betydet, at de faste afgifter er steget – og det har vi fået mange hug for af nogle vores forbrugere. De hug tager vi selvfølgelig imod med oprejst pande. Vi er nemlig helt sikre på, at vi arbejder med et mål, som langt de fleste andelshavere er enige i. Vi vil fortsætte med at investere i maskiner og anlæg med det mål, at gøre prisen for fjernvarme – konkurrencedygtig i forhold til andre varmekilder.

Mange venter på, at Folketinget får vedtaget en klimahandlingsplan. Det gør vi også, men Bestyrelsen har den klare forventning, at planen kommer til at medføre højere afgift på C02-udledning. Helt sikkert en meget højere
Derfor har Bestyrelsen besluttet at investere i en el-drevet varmepumpe. Beregninger viser, at investeringen – med det nuværende afgiftssystem – giver en besparelse på ca. 300 kr. på et standardhus.

Bestyrelsen er helt overbevist om, besparelsen bliver meget større, hvis Regeringen på noget som helst måde skal kunne nå de vedtagne klimamål. Varmepumpen vil blive stillet op nede ved solvarme anlægget på Sdr. fælledvej. Og nu til lidt mere konkrete oplysninger.

I dag har vi 1.088 forbrugere tilsluttet varmeværket. Vi forventer yderligere 42 nye forbrugere i Domeas nye udlejningsejendomme. Dertil kommer kommunens administrationsbygning. 1 2019 er der lavet rørrenoveringer på Engvej, Postvej, Alstedvej og Solvej. Arbejdet er forløbet nogenlunde tilfredsstillende uden alt for mange gener for forbrugerne. Men lidt gener kan desværre ikke undgås. De rør, der gennem de seneste år er lagt i jorden, har en lang holdbarhed.

Bestyrelsen overvejer derfor, at sætte rørrenoveringen en smule på pause. Vi køber gas til dagspris, og det har vist sig at være en god forretning. Gasprisen var lav sidste år – og er det stadig. Vi bruger træpiller, der er steget en smule – og så bruger vi solvarmen, som jo er rigtig billig. Vi producerer og sælger elektricitet, når det kan betale sig. Det vil sige, når vindmøllerne ikke producerer el – og gasprisen er lav nok. Vi kæmper en brav kamp for at undgå at betale negative renter – for de penge, vi har stående i banken — og indtil nu er det lykkedes.

Folketinget besluttede for nogen tid siden, at Fjernvarmeværkerne skulle have kalenderåret som regnskabsår. Det har vi nu gennemført uden problemer. På sidste års generalforsamling lovede Bestyrelsen at overveje, om der fremover skulle udarbejdes noter til alle udgiftsposter i regnskabet. Bestyrelsen har drøftet og overvejet regnskabsopstillingen, samt drøftet sagen med selskabets revisor.

Bestyrelsen har derefter besluttet ikke at ændre praksis, men fortsætte regnskabsaflæggelsen som hidtil. Der skal igen i år lyde en tak til vores Fårehyrder som igen i år har haft får til at gå og afgræsse området ved Solvarmen. Her til sidst vil jeg takke Medarbejdere på Tørring Kraft Varmeværk Morten, Maria, Søren H. og Claus for et rigtig godt samarbejde, Samt bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Også en tak til vores Revisor Ole Madsen og Peer Hansen for godt samarbejde. Jeg skal hermed overgive beretningen til generalforsamlingens behandling.

Formand Tørring Kraft Varmeværk,
Søren Therkildsen.

9/12

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme