Bliv en del af den fælles fjernvarme i Tørring

Har du overvejet at udskifte dit olie- eller gasfyr til en mere bæredygtig løsning, der har fokus på CO2 minimering? Fjernvarme er en enestående mulighed for at skifte til en opvarmningsform, der både er klimavenlig og billig.

Tørring Kraftvarmeværk er et stærkt, lokalt fællesskab. Vi er gået sammen om at sikre, at borgere i boliger og andre lokale bygninger får varme. Nemt, bekvemt og uden mærkbare afbrydelser. Ganske enkelt.

Kan det betale sig at skifte til fjernvarme?

Er fjernvarme en god forretning for dig? Tørring Kraftvarmeværk er et fællesskab, der bygger på hvile-i-sig selv princippet. Det vil sige, at vi kun må udvide fjernvarmeområdet, hvis det kan betale sig på tre områder:

 • hvis det kan betale sig for dig som forbruger
 • hvis det kan betale sig for Tørring Kraftvarmeværk – altså vores fælles selskab
 • og hvis samfundet som helhed får en bedre økonomi og grøn profil

Det skal dokumenteres, og det er din sikkerhed for, at du går ind i et sundt fjernvarmefællesskab.

Hvorfor skal jeg skifte til fjernvarme?

 • Du vælger en klimavenlig løsning, som hele tiden kan omstille sig nye og grønnere løsninger i samme rør
 • Du vælger en billig løsning. Vores vision er, at prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m2 i Tørring skal være det laveste i Hedensted Kommune
 • Du vælger en nem løsning. Vi forsyner dig med varme, uden du skal røre en finger.

Du vælger en fælles løsning, hvor vi hjælper hinanden med af få den bedste løsning, og du er med på det niveau, du ønsker.

Hvorfor er det gratis at tilslutte sig?

Ved tilslutning til fjernvarme skal du normalt betale for at få lagt et fjernvarmerør i jorden ind til dig. Men indtil 31. maj 2021 tilbyder vi i dit område gratis tilslutning og gratis brugerinstallation. Det betyder, at du sparer minimum 53.500 kr. Grunden til besparelsen er, at Tørring Kraftvarmeværk har fået bevilliget et tilskud fra Energistyrelsen til at udvide fjernvarmeområdet på følgende veje: Viggo Pejsens Vej, Kirkebakken, Kirkevej, Rådyrvej, Dådyrvej, Elsdyrvej og Hjortevej.

Jeg mangler et økonomisk overblik

I kontaktformularen længere nede på siden her, kan du skrive dig op til at få lavet en økonomiberegning.

Ellers kan du benytte disse links:

Priser og takstblade

Opvarmning med fjernvarme

Standardberegninger for varmeskift

Hvad er visionerne for Tørring Kraftvarmeværk?

Vi har nogle visioner, som gælder for værket i dag og er med, når vi rækker ud i fremtiden. De lyder sådan:

 • Brugerne skal altid, og uden mærkbare afbrydelser, forsynes med varme
 • Prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m2 i Tørring skal være laveste i Hedensted Kommune
 • Flertallet af forbrugerne forstår bestyrelsens beslutninger om den faste afgift
 • Tørring Kraftvarmeværk leverer til enhver tid varme til mere end 90% af alle husstande i Tørring
 • Tørring Kraftvarmeværk har i 2030 reduceret CO2-udslippet med 80%, og værket er CO2-neutralt i 2050

Læs en uddybning af visionerne i nyheden her.

Besøg det rullende fjernvarmekontor:

4/5-21: Rådyrvej ved vendepladsen ud for nr. 14, kl. 15.00-18.00

5/5-21: Viggo Pejsens Vej i hjørnet ud for nr. 14, kl. 15.00-18.00

11/5-21: Dådyrvej ved vendepladsen ud for nr. 14, kl. 15.00-18.00

Hvad er planen?

Giv dit tilsagn om tilslutning i formularen nederst på denne side
Du skriver dig op til fjernvarme her på siden eller ved at skrive til tan@tkvv.dk. Hvis du ønsker det, kan du først få lavet en økonomiberegning, så du kan se prisforskellen fra din nuværende løsning.

Få indlagt en stikledning
Vi graver en smal rende fra vejen og hen til din bolig, hvor fjernvarmerør bliver lagt i, og vi reetablerer efterfølgende din have eller indkørsel.  

En VVS‘er fjerner din gamle varmeenhed og installerer fjernvarmeanlægget
En fjernvarmeunit fylder 460x540x650 og kan installeres i et standard højskab.

Installationen etableres med færrest mulige gener. Vi giver dig en gratis standardinstallation – kun hvis du har særlige ønsker, skal du betale ekstra. Sammen vælger vi den bedste løsning for dig.

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?