Nyhedsarkiv

Bestyrelsens beretning til generalforsamling 2019

Danmark er et foreningsland. Vi har i Danmark en lang tradition for at danne foreninger - med alle mulige forskellige formål.

Det betyder, at de fleste danskere har deltaget i generalforsamlinger, og mange har siddet i en forenings bestyrelse.

Det er en god tradition. Det styrker vores forståelse for, hvordan et demokrati virker.

Desværre bliver det mere og mere svært, at få nogen til at påtage sig opgaven som medlem af en forenings bestyrelse.

Hvis medlemmerne ikke bakker op om foreningen, og ikke støtter bestyrelse i dens arbejde, så nedlægges foreningen. Det kan der gives mange eksempler på.

Danmark er også det land i verden, der har udviklet Andelsbevægelsen mest. Det startede med mejerierne og slagterierne for omkring 150 år siden.

I stedet for, at hver enkelt landmand passede sit eget, fik fremsynede folk dannet et ejerfællesskab, hvor en dygtig bestyrelse sammen med en daglig leder kunne udvikle selskaberne til gavn for alle.

Der findes stadig rigtig mange andelsselskaber i Danmark.

Tørring Kraftvarmeværk er et af dem.

Styrken ved et andelsselskab er, at andelshaverne – det vil sige ejerne – vælger en bestyrelse, der kun har én opgave, nemlig at varetage ejernes interesse.

Fællesejet fritager således den enkelte andelshaver for besværet med at følge med i den teknologiske udvikling og for at overveje og fremskaffe finansiering af det nødvendige udstyr.

Desværre er det ikke alle ejere af Tørring varmeværk, der tænker på, at det er dem selv, der ejer Værket. Det er ikke Bestyrelsens varmeværk – det er andelshavernes varmeværk, og hvis ikke andelshaverne slutter op om Varmeværket, så lukker Værket en skønne dag.

På samme måde som det er tilfældet i mange foreninger, har Varmeværkerne også svært ved at finde personer, der er villige til at påtage sig et bestyrelsesansvar, og som er villige til at bruge de mange timer, der er nødvendige til bestyrelsesarbejde.

Det er ikke længe siden, vi sidst havde generalforsamling i Tørring Kraftvarmeværk.

Bestyrelsen er både glade og taknemmelige over den store opbakning til bestyrelsen, som de mange afstemningsresultater - og genvalg af bestyrelsesmedlemmerne - var udtryk for.

Det har givet bestyrelsen styrke og gå-på-mod til at arbejde videre med den opgave det er, at sikre, at der leveres billig varme til forbrugerne.

Tørring Kraftvarmeværk er et moderne og fleksibelt varmeværk. Vi bruger solen som energikilde.

Vi kan fyre med gas eller træpiller – og vi kan producere elektricitet, når det kan betale sig.

Værket har en dygtig direktør og gode medarbejdere, der sørger for, at alting fungerer upåklageligt.

Men Tørring Kraftvarmeværk er under pres fra flere sider.

Andelshaverne – det vil sige ejerne – overvejer andre energikilder, mest fordi andelstanken, med et fælles ejerskab, ikke længere tæller særligt meget i folks bevidsthed.

Det bliver mere og mere klart, at politikerne på Christiansborg ønsker, at elektricitet fremover skal bære en større del af energiforbruget til opvarmning her i Danmark.

Det er også et klart politisk ønske, at alle forbrugere i hele landet skal betale den samme pris for opvarmning af deres boliger. Politikerne strammer regler og anvisning, så det bliver mere og mere vanskeligt for et Varmeværk at foretage sig noget selvstændigt.

Resultatet er blandt andet, at de mindre Varmeværker kommer under pres, og Folketingets politikere har tilsyneladende ikke noget imod, at de små værker helt lukker.

Bestyrelsen har selvfølgelig arbejdet med forskellige modeller for fremtiden.

En af metoderne til at nedsætte varmeprisen er, at stoppe rør-renoveringen, og det langsigtede vedligehold af ledningsnettet i byen.

Hvis Kraftvarmeværket alligevel lukker indenfor de næste 30 år, er der jo ingen grund til at lægge nye rør, der kan holde i 50 år.

Det er måske bedre at lave lidt lappeløsninger hist og her. Men omvendt – hvis Værket også skal levere varme om 50 år, bør vi selvfølgelig forsætte med at udskifte rør i ledningsnettet.

Det er svært at spå – især om fremtiden, som Storm P sagde.

Men et er det, som bestyrelsen er valgt til. Og det er et ansvar, som vi har påtaget os.    

En anden metode til at nedsætte varmeprisen er, at investere i en stor varmepumpe. Bestyrelsen har gennemført alle nødvendige undersøgelser, og har derfor for længst besluttet at investere cirka 14 millioner kroner i en varmepumpe. Det vil være en rigtig god forretning for forbrugerne.

Hedensted Kommune har tidligere stillet i udsigt, at den nødvendige sagsbehandling til opstilling af en varmepumpe ville kunne klares på 8 uger. Nu har Kommunen imidlertid meddelt, at behandlingstiden vil være 12-18 måneder.

De har dog anvist en alternativ placering som kan afkorte behandlingstiden på de 12-18 måneder. Denne placering var ikke vores bedste placering.

Derfor er investeringen i en varmepumpe, for at nedbringe varmeprisen, en mulighed der har lange udsigter hvis det overhovedet er en mulighed til den tid

En tredje metode til at nedbringe varmeprisen er, at forøge antallet af forbrugere, der serviceres fra Tørring Kraftvarmeværk. På den måde bliver der mange flere til at betale Værkets faste omkostninger.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket alternative mulighederne for at levere Varme til de bysamfund i omegnen af Tørring, hvor der i dag ikke findes et fjernvarmeværk.

Undersøgelserne er endnu ikke tilendebragt, men udsigterne forekommer lovende.

Bestyrelsens medlemmer håber, at alle ejerne forstår, at der arbejdes seriøst med at varetage deres interesse.

Der er ikke noget modsætningsforhold mellem Bestyrelsen ønsker og det som flertallet af ejernes ønsker.

Lad os derfor stå sammen om at bevare andelsselskabet Tørring Kraftvarmeværk og lad os udvikle i stedet for at afvikle.

På grund af omlægningen af regnskabsåret, er det ikke så længe siden, vi sidst var samlet til en ordinær generalforsamling.

Derfor er der ikke så meget konkret at fortælle om i denne beretning. Men vi kan i hvert fald godt sige at det har været 4 gode måneder med rigtige gode priser på at sælge strøm, dette har gjort at vi har kunne dække 54% af varmeforbruget med gasmotoren. Den varme vinter hvis man kan kalde det en vinter har også gjort at vi ikke skulle producere ligeså meget som budgetteret

Vi kan oplyse at vi fra 1. marts har ansat Maria som afløser for Camilla i bogholderstillingen.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 8 møder, hvor bestyrelsen i et godt samarbejde har drøftet fremtiden for Kraftvarmeværket og bestyrelsens opgaver.

Derfor vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for det gode samarbejde.

Også en tak til Claus og hans medarbejdere samt de lokale samarbejdspartnere for et dygtigt udført arbejde. Tak.  

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237