Nyhedsarkiv

Ordinær generalforsamling 2017

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 22. november 2017 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

logoDagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - Bent Hansen (modtager genvalg).
  - Anders N Pedersen (modtager genvalg).
  - Mads Damgaard (modtager genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest Mandag den 13. november 2017 kl. 08.00.

Regnskab, Årsrapport samt forslag til vedtægtsændringer kan afhentes på værket fra Torsdag d. 16. nov.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237