Nyhedsarkiv

Ordinær generalforsamling 2016

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 18. november 2016 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

logoDagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen.
  Ingen forslag
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Søren Therkildsen (modtager genvalg)
  Knud Rasmussen (modtager ikke genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest tirsdag den 8. november 2016 kl. 12.00.
Regnskab og årsrapport kan afhentes på værket fra Mandag d. 14. nov.2016.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237