Nyhedsarkiv

Ordinær generalforsamling 2015

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 20. november 2015 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  - Opdatering af vedtægter
  - Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - Bent Hansen (modtager genvalg)
  - Mads Damgård (modtager genvalg).
  - Anders Nicolaj Pedersen (modtager genvalg)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest tirsdag den 10. november 2015 kl. 12.00.

Regnskab, Årsrapport samt forslag til vedtægtsændringer kan afhentes på værket fra fredag d. 13. nov. 2015.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237