Nyhedsarkiv

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Tørring Kraftvarmeværk AMBA fredag den 18. november 2011 kl. 19.30 på Tørringhus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Bent Hansen, Bent Toft og Mads Damgaard
  (alle modtager genvalg).
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest fredag den 8. november 2011 kl. 12.00.

Regnskab kan afhentes på værket fra mandag d. 14. nov.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237