Nyhedsarkiv

Ordinær generalforsamling 2014

logoTørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Opdatering af vedtægter
  Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Søren Therkildsen (modtager genvalg)
  Knud Rasmussen (modtager genvalg).
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest tirsdag den 11. november 2014 kl. 12.00.
Regnskab samt forslag til vedtægts ændringer kan afhentes på værket fra fredag d. 14. nov.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237