Nyhedsarkiv

Ændret praksis vedr. opkrævning.

Tørring Kraftvarmeværk har besluttet at ændre praksis vedr. opkrævning af bidraget til værkets faste omkostninger fra næste regnskabsår startende fra 01/09-2014.

Årsagen til denne ændring er, at få en mere korrekt fordeling af det faste bidrag, og at det næsten er umuligt at vedligeholde det hidtidige et system med afregning for det opvarmede rumfang.

I den nye beregning vil kvadratmeterne fra BBR-registeret danne grundlag for beregningen, i stedet for antal opvarmede kubikmeter. Da BBR bliver opdateret løbene, sikrer vi på den måde, at fordelingen bliver mere rimelig for alle.

I løbet af kort tid vil vi forsøge at lave en form for konsekvensberegning for alle forbrugere og informere alle pr brev.

Det skal for en god ordens skyld nævnes:

  • Provenuet fra de faste tariffer vil være det samme som før set fra værkets side, således at alle bidrager til værkets fasteomkostninger efter deres belastning af fjernvarmenettet.
  • Alle forbrugere er varslet via Nets (PBS) inden den 1.maj 2014 (mere end 3 mdr. før ikrafttrædelse)
  • Nogle forbrugere vil opleve en stigning, mens andre vil opleve et prisfald, og for nogle vil det gå lige op. Dette afhænger af hvor nøjagtigt registreringen af kubikmeter rumopvarmningen har været i forhold til BBR-registreringen.
  • I de tilfælde, hvor der ikke har været overensstemmelse, vil vi ikke opkræve tilbage i tiden.

Med venlig hilsen
Driftslederen og Bestyrelsen på Tørring Kraftvarmeværk

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237