Nyhedsarkiv

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed en indkaldelse til Generalforsamling fredag den 23 november 2012 kl. 19.30 i Gudenåcenteret kirkevej 10 i Tørring.

  1. paragrafValg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  7. På valg er Søren Therkildsen og Knud Rasmussen (Begge modtager genvalg).
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt

Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest tirsdag den 13. november 2012 kl. 12.00.
Regnskab kan afhentes på værket fra fredag d. 16. nov.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237