Nyhedsarkiv

Generalforsamling 2020

logoTørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 kl.19.30 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, Tørring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg Søren Therkildsen (modtager genvalg).
  • På valg Michael Brejner (modtager genvalg).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (modtager genvalg).
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5a i hænde senest mandag den 16. marts 2020 kl. 08.00
Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag kan afhentes på værket fra fredag d. 20. marts 2020.
Af hensyn til bespisning vil det være rart med en tilkendegivelse om deltagelse. Dette kan ske til værket via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonisk på 75 80 19 55.

Bestyrelsen

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237