Fremtidigt arbejde

Her kan du holde dig opdateret om fremtidigt arbejde hos Tørring Kraftvarmeværk.

Fjernvarmen er netop kommet til Dyrekvarteret, og værket arbejder på fjernvarme ved boligkvartererne på Torvegade og Sønderbrogade samt ved Slårupvej og Vongevej. Værket kigger også på at udvide fjernvarmen til nye udstykninger, bl.a. 100 nye lejeboliger på Ålevej og Kirkevej.

Tørring Kraftvarmeværk arbejder for en grønnere fremtid, hvor værket producerer CO2-neutral varme. I dag kommer mindre end 10% af varmeproduktionen fra gaskedlen. Det betyder, at målet om CO2-neutral varmeproduktion for længst er indfriet. 

Så det går faktisk ret godt med de fem visioner for fremtiden. Visioner, som også har medført konkrete investeringer i 2021 – f.eks. et større varmepumpeanlæg, der bruger strøm til at producere varme. Alle investeringer har til formål at levere driftssikker og billig varme til forbrugerne og fremme den grønne omstilling.

Læs mere om de nye forsyningsmuligheder her.

Kunne du tænke dig at få fjernvarme?

Når du får din varme fra fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige energiformer.

Sådan får du fjernvarme